Myocard-/hartscintigrafie

War is een myocardscintigrafie?

 

Bij een myocardscintigrafie wordt de doorbloeding van uw hartspier weergegeven met behulp van een kleine dosis radioactieve straling. Met dit onderzoek kunnen we vroegtijdig stoornissen in de doorbloeding herkennen en bestaande aandoeningen optimaal controleren. De hartscintigrafie is een milde en niet-schadelijke onderzoeksmethode. Bij deze procedure worden geen hartcatheters gebruikt.

 

Hoe verloopt een myocardscintigrafie?

De myocardscintigrafie begint met een belastingsonderzoek waarmee uw bloedsomloop wordt gestimuleerd. De stimulatie vindt plaats door een lichamelijke belasting met behulp van een fietsergometer. Na een ontbijtpauze van drie kwartier maken we vervolgens met een speciale gammacamera een opname van uw hartdoorbloeding.

Deze speciale camera heeft de taak om de verdeling van de radioactieve stof in uw lichaam te herkennen en weer te geven. Op die manier kunnen wij opvallende zaken snel en nauwkeurig diagnosticeren en vaststellen hoe goed de doorbloeding van uw hart is.

De myocardscintigrafie wordt hierna nog eenmaal herhaald in rusttoestand. Door beide opnamen te vergelijken, kunnen we een nauwkeurige diagnose stellen.

U zit tijdens de hele opname. Het gaat hier om een open camera, zodat we ook patiënten met claustrofobie probleemloos kunnen behandelen.

 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Om u voor een mogelijke verdere behandeling zo snel mogelijk een uitslag te kunnen geven, vinden beide delen van het onderzoek doorgaans binnen één afspraak plaats. Het totale onderzoek duurt ongeveer 3,5 uur.

 

Wanneer mag het onderzoek niet worden uitgevoerd?

De myocardscintigrafie kan niet worden uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Vrouwen die borstvoeding geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden onderzocht. 

 

Worden de kosten van de myocardscintigrafie door de ziektekostenverzekering vergoed?

Ja. Het onderzoek is een procedure die door alle verplichte en privéziektekostenverzekeringen wordt vergoed.

 

Welke uitkomsten kunnen bij een myocardscintigrafie worden aangetoond?

Door een vergelijking van rustopnamen met belastingsopnamen kunnen wij vaststellen of afzonderlijke gedeeltes van het hart met name onder belasting slechter doorbloed zijn. 

Na een hartinfarct kan aan de hand van de hartscintigrafie worden vastgesteld hoe groot en uitgebreid het myocardlitteken is, dat het hartinfarct heeft achtergelaten. Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat delen van het hartspierweefsel binnen het infarctgebied nog vitaal zijn, kan de cardioloog maatregelen nemen om de doorbloeding van het betreffende hartgedeelte te verhogen. Daardoor kunnen de gevolgen van het hartinfarct milder worden en de hartkracht worden vergroot. 

Door een myocardscintigrafie kunnen wij verdere uitspraken doen over de pompfunctie van de hartspier en daardoor ook over de fysieke belastbaarheid. 

 

Zijn er bijwerkingen bij een hartscintigrafie?

Onze behandelende artsen maken een zorgvuldige afweging welke onderzoeksmethode in elk specifiek geval voor onze patiënt het minst belastend en het zinvolst is. Door het radioactieve middel ontstaat een geringe blootstelling aan straling. Deze is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een röntgenonderzoek van de buikholte. 

Anders als bij röntgencontrastmiddelen treden er geen bijwerkingen op, zoals allergieën, bij het verstrekken van het radioactieve preparaat. 

Mocht u op basis van uw gezondheidstoestand niet op de fiets belast kunnen worden, dan hebben wij de beschikking over een medicament waarmee we een belastingssituatie kunnen simuleren, zonder uw hart daadwerkelijk te belasten. De werking van het preparaat laat zich goed regelen en de procedure duurt maar drie minuten. Tijdens de belasting wordt u net als bij een belastings-ECG voortdurend gecontroleerd.

NU EEN AFSPRAAK MAKEN

MEDICAL CENTER DÜSSELDORF
Luise-Rainer-Str. 6-10
(voorheen Hans-Günther-Sohl-Straße 6-10)
D-40235 Düsseldorf

OFFICE HOURS

Maandag - danderdag:8.00 - 17.00 uur
vrijdag8.00 - 13.00 uur

Voordelen

Veel comfort tijdens het onderzoek
Minimale stralingsdosis voor een optimaal resultaat
Open systeem, ook geschikt voor patiënten met claustrofobie
Alle onderzoeken binnen één afspraak

Belangrijk

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn, d.w.z. dat u 8 uur voor het onderzoek niets mag eten en alleen water mag drinken
Voorafgaande aan het onderzoek mag u geen koffie, thee of chocolademelk drinken
Neem op de dag van het onderzoek geen medicijnen in
Neem een lijst van medicijnen die u regelmatig inneemt mee naar het onderzoek
Als u bètablokkers slikt, neem deze dan in overleg met uw behandelende arts drie dagen vóór het onderzoek niet in

Onze apparatuur