Longscintigrafie

 

Met de longscintigrafie kunnen we zowel de doorbloeding van uw longen als de longventilatie onderzoeken. Deze methode geldt momenteel als de meest gevoelige diagnoseprocedures voor het aantonen van longembolie.

Bij dit onderzoek worden twee opnamen van uw longen gemaakt: Tijdens de eerste stap vindt een beeldregistratie van de longventilatie plaats. Daarbij wordt de verdeling van de ingeademde lucht over beide longen bekeken. Hiervoor ademt u via een slangensysteem vier tot vijf keer een speciaal gas in, dat een geringe concentratie radioactieve deeltjes bevat. Dit gas heeft geen enkele bijwerking en heeft op geen enkele wijze invloed op uw welzijn. 

Aansluitend wordt met de gammacamera een driedimensionaal beeld met hoge resolutie gemaakt van de longventilatie. De driedimensionale opnametechniek verhoogt de nauwkeurigheid van dit proces aanzienlijk en stelt ons in staat een nog nauwkeurigere diagnose te stellen. 

Tijdens de tweede stap worden u intraveneus radioactief gemarkeerde eiwitdeeltjes toegediend. De gammacamera omcirkelt vervolgens nogmaals uw borstkas en legt daarbij de plaats vast van deze eiwitdeeltjes in de bloedvaten in uw long. Op deze manier kunnen we een driedimensionaal beeld met hoge resolutie maken van de longdoorbloeding. De duur van het onderzoek bedraagt circa 45 minuten.

NU EEN AFSPRAAK MAKEN

MEDICAL CENTER DÜSSELDORF
Luise-Rainer-Str. 6-10
(voorheen Hans-Günther-Sohl-Straße 6-10)
D-40235 Düsseldorf

OFFICE HOURS

Maandag - danderdag:8.00 - 17.00 uur
vrijdag8.00 - 13.00 uur

Voordelen

Snelle en nauwkeurige diagnose
Korte onderzoeksduur ondanks twee onderzoeksstappen
Geen gebruik van contrastmiddel
Geen allergische reactie op de toegediende preparaten mogelijk
Driedimensionaal beeld met hoge resolutie van de longdoorbloeding en -ventilatie
Hoge nauwkeurigheid
Snelle herkenning van longembolie

Belangrijk

U dient nuchter naar het onderzoek te komen
Vóór het onderzoek mag u uw gebruikelijke medicijnen innemen

Onze apparatuur