Beendergestelscintigrafie

 

De beendergestelscintigrafie is een procedure waarmee we aandoeningen aan het beendergestel kunnen diagnosticeren. Daarvoor leggen we de stofwisseling in uw beendergestel vast en analyseren deze.

Slijtageverschijnselen, ontstekingen, loszitten van gewrichtsprothesen of reumatische aandoeningen kunnen met behulp van beendergestelscintigrafie in een zeer vroeg stadium herkend worden, wat de vooruitzichten op herstel aanzienlijk verbetert. Verder kunnen ook kwaadaardige aantastingen van het skelet betrouwbaar worden vastgesteld.

Aan het begin van het onderzoek dienen we u een licht radioactieve stof toe, die geen enkele bijwerking heeft. Na ongeveer twee uur wachten heeft uw beendergestel het medicament opgenomen en kunnen we het onderzoek beginnen.

Dit blijft daarbij niet beperkt tot den bepaald deel van het lichaam, maar om at altijd uw hele lichaam. De verspreiding van de stof wordt daarbij door onze speciale gammacamera in beeld gebracht. De camera zelf werkt passief en zendt geen straling uit.

Met behulp van deze beelden kan ons geschoolde praktijkteam een uitgebreide diagnose van uw beendergestel stellen en mogelijke botaandoeningen vaststellen. De beendergestelscintigrafie duurt inclusief de wachttijd aan het begin ongeveer drie uur.

NU EEN AFSPRAAK MAKEN

MEDICAL CENTER DÜSSELDORF
Luise-Rainer-Str. 6-10
(voorheen Hans-Günther-Sohl-Straße 6-10)
D-40235 Düsseldorf

OFFICE HOURS

Maandag - danderdag:8.00 - 17.00 uur
vrijdag8.00 - 13.00 uur

Voordelen

Medicijnen mogen vóór het onderzoek gewoon worden ingenomen
Zeer geringe stralingsdosis
Beeldregistratie van het hele beendergestel
Vroegtijdige diagnose van botaandoeningen

Onze apparatuur